બડામિયાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડામિયાં

  • 1

    મોટા ભાઈ જેવો આદરણીય મોટો માણસ (મુસલમાન).