બેડો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેડો વાળવો

  • 1

    છેડો ખોસવો.