બેઢંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઢંગ

વિશેષણ

  • 1

    ઢંગ વગરનું; કઢંગું.

મૂળ

બે (फा.)+ઢંગ

બેઢંગુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઢંગુ

વિશેષણ

  • 1

    ઢંગ વગરનું; કઢંગું.

મૂળ

બે (फा.)+ઢંગ