ગુજરાતી

માં બતકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બતક1બુતકું2

બતક1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક પક્ષી.

 • 2

  બતકના આકારનું પાણી રાખવાનું પાત્ર.

ગુજરાતી

માં બતકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બતક1બુતકું2

બુતકું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કાળી ને લઠ્ઠ સ્ત્રી; હબસણ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક પક્ષી.

 • 2

  બતકના આકારનું પાણી રાખવાનું પાત્ર.

મૂળ

अ.