બત્તી ફાટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્તી ફાટવી

  • 1

    જીભ ઊપડવી.