બત્તી બતાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્તી બતાવવી

  • 1

    પ્રકાશ ફેંકવો; અજવાળું નાખવું.