બત્તી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્તી મૂકવી

  • 1

    જખમમાં દિવેટ નાખવી.

  • 2

    પલીતો ચાંપવો.