બત્તી લાગો! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્તી લાગો!

  • 1

    બળો! ટળો! દીસતું રહો!.