બત્રીસ કોઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્રીસ કોઠે

  • 1

    બધી બાજુથી; ચોતરફ.