બત્રીસે કોઠે દીવા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્રીસે કોઠે દીવા થવા

  • 1

    અંતરમાં ચોતરફથી નિરાંત વળવી-તૃપ્તિ થવી.