બેતાળાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેતાળાં આવવાં

  • 1

    બેતાળીસ ઉંમરની ઝાંખ કે ચશ્માં આવવાં.