બેત ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેત ઉતારવો

  • 1

    તજવીજ કરવી.

  • 2

    યોજના પાર પાડવી.