બેત ઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેત ઘડવો

  • 1

    યુક્તિ-યોજના કે તજવીજ કરવાં.