બેત રચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેત રચવો

  • 1

    યુક્તિ-યોજના કે તજવીજ કરવાં.