બેત લગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેત લગાડવો

  • 1

    યુક્તિ-યોજના કે તજવીજ કરવાં.