બથ્થંબથ્થા આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બથ્થંબથ્થા આવી જવું

  • 1

    બથ્થંબથ્થાની રીતે લડવું.