બથ્થાબથ્થી આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બથ્થાબથ્થી આવી જવું

  • 1

    બથ્થંબથ્થાની રીતે લડવું.