ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બદુ1

વિશેષણ

 • 1

  માલ વગરનું; ગંડુ.

મૂળ

સર૰ म. बदू; हिं. बदू =અરબસ્તાનની એક અસભ્ય જાતિ

ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બુંદ2

પુંલિંગ

 • 1

  એક બી, જેની કૉફી બને છે.

ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બૂંદ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (બાજીમાં) કૂટી પાકવાનું છેલ્લું ઘર.

ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બેદ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બેત; નેતર.

ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બેદું5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઈંડું.

મૂળ

अ. बैज़ह

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ટીપું.

મૂળ

सं. बिदुं

ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બદ6

વિશેષણ

 • 1

  ખરાબ; હીન (સમાસમાં પૂર્વપદ તરીકે પ્રાયઃ વપરાય છે).

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં બદની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદુ1બુંદ2બૂંદ3બેદ4બેદું5બદ6બદ7

બદ7

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાંઘના ખૂણામાં થતું એક દરદ.

 • 2

  [?] પાંચનો સંકેત (વેપારીઓનો).

મૂળ

સર૰ हिं.; म. ( सं. वर्ध्म ?); જુઓ 'બદબદવું'