બંદૂક છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંદૂક છોડવી

  • 1

    બંદૂકનો બાર કરવો.