બંદૂક ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંદૂક ફૂટવી

  • 1

    બંદૂક છોડવાનો ભડાકો થવો.