બુદ્ધભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બુદ્ધાવતાર માટેની ભક્તિ.