બુદ્ધાવતાર ધરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધાવતાર ધરવો

  • 1

    ચૂપ રહેવું; બોલ્યા ચાલ્યા વિના જોયા કરવું.