બુદ્ધિગ્રાહ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિગ્રાહ્ય

વિશેષણ

  • 1

    બુદ્ધિથી સમજી શકાય તેવું.