બુદ્ધિની ખાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિની ખાઈ

  • 1

    બેવકૂફ.