બુદ્ધિનો સાગર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિનો સાગર

  • 1

    ઘણો શક્તિશાળી માણસ.

  • 2

    મૂર્ખશિરોમણિ (કટાક્ષમાં).