બુદ્ધિપ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિપ્રધાન

વિશેષણ

  • 1

    બુદ્ધિ મુખ્ય જેમાં હોય તેવું; બુદ્ધિવાળું.