બુદ્ધિપ્રામાણ્યવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિપ્રામાણ્યવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિ-પ્રામાણ્યનો વાદ; 'રૅશનલિઝમ'.