બુદ્ધિમત્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિમત્તા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિમાન હોવાપણું.