બુદ્ધિવ્યાપાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિવ્યાપાર

પુંલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિનો ઉપયોગ.