બુદ્ધિવાદિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિવાદિતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિવાદપણું; બુદ્ધિવાદમાં માનવું તે.