બુદ્ધિ ખીલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિ ખીલવી

  • 1

    બુદ્ધિનો વિકાસ થવો.