બુદ્ધિ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિ ચાલવી

  • 1

    સમજ પડવી; પહોંચ જવી.