બુદ્ધિ ફરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિ ફરવી

  • 1

    અવળી બુદ્ધિ થવી.