બુદ્ધિ ફરી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિ ફરી જવી

  • 1

    અવળી બુદ્ધિ થવી.