ગુજરાતી

માં બદબદવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદબદવું1બુદબુદવું2

બદબદવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    જંતુઓથી ખદખદ થવું; કોહવાવું (બદબદી જવું).

મૂળ

રવાનુકારી?

ગુજરાતી

માં બદબદવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદબદવું1બુદબુદવું2

બુદબુદવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

રશાયણવિજ્ઞાન
  • 1

    રશાયણવિજ્ઞાન
    પરપોટા થઈ ઊભરો આવવો; 'એફર્વેસ'.