ગુજરાતી માં બદરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બદરી1બદરી2

બંદરી1

વિશેષણ

 • 1

  બંદરને લગતું.

ગુજરાતી માં બદરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બદરી1બદરી2

બંદરી2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક જાતનું ઝીણું કાપડ.

ગુજરાતી માં બદરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બદરી1બદરી2

બદરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વાદળી; વાદળ.

મૂળ

हिं.

ગુજરાતી માં બદરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બદરી1બદરી2

બદરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બોરડી.

 • 2

  કપાસનો છોડ; વેણ.