બંદર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંદર કરવું

  • 1

    બંદર આગળ (વહાણે) થોડા વખત માટે લાંગરવું કે થોભવું.