બદલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બદલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બદલાવું કે બદલવું તે; ફેરફાર.

  • 2

    નોકરીનું કે કામનું સ્થાન કે પ્રકાર ફેરવવાં તે.

બુંદેલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુંદેલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પશ્ચિમ હિંદની એક બોલી; બુંદેલખંડની બોલી.