બદલીમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બદલીમાં હોવું

  • 1

    અવેજીમાં હોવું.