બદલી-રજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બદલી-રજા

  • 1

    બદલી થતાં, નવા સ્થળે જવા અગાઉ મળતી રજા; 'જૉઇનિંગ ટાઇમ'.