બદલો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બદલો આપવો

  • 1

    નુકસાની ભરી આપવી.

  • 2

    સામો ઉપકાર કરવો.