બદલો મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બદલો મળવો

  • 1

    નુકસાનીના સાટામાં મળવું.

  • 2

    બદલામાં સામું ફળ મળવું.