બુંદી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુંદી પાડવી

  • 1

    કળીની વાની બનાવવી.