બંધૂક ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંધૂક ભરવી

  • 1

    બંદૂકમાં દારૂ, ગોળી કે કારતૂસ વગેરે ભરી ફોડવા માટે તૈયાર કરવી.