બંધબારણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંધબારણે

  • 1

    બારણાં બંધ કરીને; ખાનગીમાં.