બંધ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંધ નાખવો

  • 1

    બાંધણ વડે જકડવું.