બંધ બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંધ બાંધવો

  • 1

    (નદી ઇ૰માં પાણીના રોક માટે) પાળ બાંધવી.

બંધ બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંધ બાંધવો

  • 1

    બાંધણ વડે જકડવું.