બનતી રાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બનતી રાશ

  • 1

    બનાવ; મેળ; મળતી પાંતી.