બનતી રાશ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બનતી રાશ આવવી

  • 1

    મેળ થાય એવા સંજોગો હોવા; મેળ ખાવો.