બપોર ગાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બપોર ગાળવી

  • 1

    બપોરનો સમય પસાર કરવો.